Szpeosz Artemidosz / Szeret

A Beni Haszántól alig 2 km-rel délre fekvő Istabl Antar „Artemisz barlangja” két nevezetes, Pakhet istennőnek (Hathor oroszlánfejes megjelenési formája) szentelt templomot rejt a folyó keleti oldalán, aki egyik jelzője szerint a „wadi bejáratának az istennője” volt, egy másik szerint viszont „aki megnyitja az utat a viharos esőnek”.

A félig sziklába vájt szentélyek egyikének az architrávját Hatsepszut királynő hükszosz károk helyreállításáról szóló felirata foglalja el (Urk. IV, 383-391). A portikusz 4 külső pilléréből 3 őrzi a Hathor-fejek maradványait. Belső oldalukon Ozírisz feje díszítette őket.

A másik, kisebb szentély talán I. Széthi nevéhez köthető, aki Hatsepszut királynőnek a III. Thotmesz és Ehnaton által részben megkárosított templomát helyreállította. A szentélyek a helyreállítási munkák ellenére is félkészek maradtak.

A késői Korból néhány macskasírt is találtak a környéken.

© Győry Hedvig