Honszuemhab és az akh-lélek

A Ramesszida kori történet egy megigazult, fénylő lélek (akh) és a karnaki Amon főpap történetét mondja el. Eleje és vége nem ismert, és több töredéken maradt fenn. Sajnos azoknak a szövege sem teljes, a sorokban is számos hiányt találni. A következő cselekményeket lehet rekonstruálni:

Torinói S.6619 és bécsi 3722a osztrakon:
Thébában egy megistenült akh-lélek jelenik meg, hogy az örök életre készült lakhelyét rendbe hozassa. Ez a feladat Honszuemhabra (“Honszu az ő ünnepén“), Amon karnaki főpapjára hárul, akinek a lélek elpanaszolja a gondját. A főpap ül, és sír.

Firenze 2616 és 2617 osztrakon:
Valaki nem lát, nem lélegzik rendesen, sötétség veszi körül minden nap, nem dicsérik a szolgák … Kiderül, hogy az akh-lélek neve Niut-bu-szemekha város a feledés helye”, és Rahotep fáraó kincstárnoka meg hadseregének a megbízottja volt, de Mentuhotep fáraó 14. évében tért örök nyugalomra. Az uralkodó szerelte fel a sírját: 4 kanopuszedényt, alabástrom szarkofágot és sírkamrát kapott tőle. A történet idejére azonban örök nyughelye erősen tönkrement, és szeretné, ha a főpap rendbe hozatná. Honszuemhab ezt meg is ígéri neki, de az akh-lélek nem bízik benne. Már négyszer kapott ígéretet, anélkül, hogy teljesült volna. Honszuemhab szolgálókat is ígér a napi áldozatok elvégzésére, a léleknek azonban nem erre van szüksége.

Louvre 667+700 osztrakon
elhajózott valaki … Rahotep sírja mellett beszélnek (?), … a küldöttek visszatérnek, és jelentik, hogy kiváló helyet találtak az akh-lélek nevének megőrzésére. Honszuemhab nagyon örül. … hívatja Mentukát … dolgozott, és ujjongva feküdt le …

Úgy tűnik, a történet nem sokkal később véget ért, feltehetően az akh-lelket megnyugtatva, újjáépítik a sírt / új sírt kap.

Az osztrakonok közül a torinóit Deir el-Medinében találták, a többi származási helye ismeretlen. A kézírás alapján valamennyi szöveget a 19-20. dinasztia korában írták. A fennmaradt részletek alapján a kutatók többféleképpen értelmezik a történetet. Problémásak a fáraónevek is. Rahotep fáraó a Második Átmeneti Korban élt. a szintén említett Mentuhotep fáraó már több problémát vet fel. VII. Mentuhotep fáraó alig egy évig uralkodott, a többiek pedig korábban éltek. W. Kelly Simpson szerint nem elképzelhetetlen, hogy a történet keletkezének idején már – az amúgy is sok kérdést felvető időszak – uralkodóit összekeverték, és a Deir el-Bahariban halotti templomot épített II. Mentuhotep személye került a történetbe.

 
 
 
© Győry Hedvig