Szenenmut

A „nagy királyi feleség” lányának, Nofrurének az „első szolgájaként” tűnt fel II. Thutmoszisz fáraó korában, hivatali karrierjét azonban feltehetően már korábban megkezdte. Szülei, Ramosze és Hatnofer egyszerű emberek voltak, csupán a sAb / „bíró, tiszteletreméltó” és nbt pr / „a ház úrnője” címet viselték. Feltehetőleg Szenenmut temette el őket 71. számú sírjának az udvarán. Több testvéréről is tudunk. A fiúkat Amenemhat, „Amon bárkájának a papja”, Minhotep, „Amon papja” és Pairinek, „a marhák felügyelőjének” hívták, a lányok neve Ahhotep és Nofrethór volt. A család Armantból (Iuni) származott. Szenenmut nevének a jelentése „az anya testvére”.
Rangban messze kiemelkedett testvérei közül. Karrierje kezdeti időszakában Nofruré szolgálata, majd nevelése volt a feladata, amit több szobrán is megörökített Hatsepszut régensi időszakában. Talán ekkoriban vett részt egy núbiai hadjáratban, amiért a töredékesen fennmaradt sírfelirata alapján feltehetően „arany karperecet” kapott. Később egyre fontosabb állami tisztségeket töltött be, kezdve „a pecsételők előljárójától” és „az istenfeleség szolgájától” „a nagy ház elöljárója” (vagyis a királyi palotáé), „a széles csarnok elöljárója” (vagyis az audencia teremé), az „Amon magtárainak felügyelője”, „az uralkodó karnaki munkálatainak felügyelője” címekig. Az uralkodó személye körüli teendőket is ellátott, amikről olyan címek tanúskodnak, mint „a királyi hálószoba felügyelője”, „a fürdőhelyiség fő intézője” vagy „a fáraó egyetlen barátja”. Felesége, gyermekei nem voltak.
Neki köszönhetjük Hatsepszut karnaki templomban felállított két hatalmas obeliszkjét, és a Deir el Bahariban épült halotti templomát, a Dsr-Dsrw-t /„Szentek szentjét”. Ez utóbbi épület falán Szenenmut több mint 60szor örökíttette meg magát, mint egy feliratán írta, a királynő engedélyével. Bár ezeket ajtók mögé és más rejtett helyekre vésték, jelenlétük mégis nagyon szokatlan. Ő az Újbirodalom legtöbb magánszobrot hátrahagyó embere. A szobrok formáiban több újítás is felfedezhető, melyek egy része állandósult, mint a naofór szobortípus, mások egyediek maradtak. Ez utóbbiak közé tartozik például a karnaki templomban felállított kockaszobra, melyen Nofrurét is megörökítették.
Halotti kápolnáját, a gurnai 71. számú sírt, Hatsepszut 7. uralkodási évében kezdte építeni, tényleges sírját a deir el-Baharibeli 353. számú sírt pedig 16. évében. Mégsem tudjuk, hol temették el, mert temetkezésnek egyik helyen sincs nyoma, és maguk a sírok is befejezetlenek maradtak. Nem tudjuk mikor, hol és hogyan halt meg – nyom nélkül eltűnt Hatsepszut 16. éve után. Tény azonban, hogy mindkét síremlékben rongálások és névkivésés történt, ami csak részben írható az Aton hívők Amon-üldözésének ill. a keresztények általi pogány emlékek pusztításának a számlájára.
 
 
 
© Győry Hedvig