Karnaki templom-együttes

A település az Óbirodalom korától ismert, akkoriban Ipet-Iszut néven emlegették.

Templomkörzetről a 11. dinasztia korától beszélnek forrásaink: Montu isten szent kerületét említik. A következő dinasztia idején jelentősen fellendült Amon kultusza. ­ A királyok nevei is ezért tartalmazzák az ő nevét (pl. Amenemhat). Az első Amon szentély kőtömbjei is ebből az időszakból maradtak fenn.

Az Újbirodalom uralkodói tovább bővítették a templomkörzetet, és III. Amenhotep korában megépült Mut istennőé is. A későbbi uralkodók elsősorban a Amon-Ré templom együttesét bővítették, díszítették, vagy restaurálták.

Nevezetes kiegészítés például Taharqa fáraó oszlopos építménye, Nagy Sándor utódjának, Philipposz Arrhidaiosznak a szentélye, III. Ramszesz temploma, I. Nektanebosz fala a teljes templomkörzet körül, vagy a VIII. Ptolemaiosz építette Opet templom.

 
© Győry Hedvig