I. Sesonk

I. Sesonk (945/943 – 924/922), a bibliai Sisák király alapította meg Egyiptomban a 22. dinasztiát. Sesonk korábban II. Pszuszennész katonai tanácsadója volt, Oszorkon fia pedig feleségül annak lányát Maatkarét vette. Manethón szerint a család bubasztiszi eredetű, ezért is nevezik uralkodási idejét bubasztida kornak. Feltehetően azonos az asszir Rasszam pecsételőhengeren megnevezett Su-si-in-ku, Buszirisz királyaként megnevezett uralkodóval, ami arra utal, hogy uralkodása alatt nem volt egységes az ország. Ebből az időszakból núbiai és palesztin hadjáratról tudunk. Ez utóbbinak az előzményét Jeroboám befogadása jelentette. Rehoboámmal szemben őt kívánta Izrael trónjára visszasegíteni Salamon király halála után – a hadjárat során egészen Megiddóig jutott. Több várost is megostromolt, és kifosztott, köztük Jeruzsálemet. A hadjárat sikerét a karnaki Amon-Ré templom 1. udvarában a “bubasztiszi kapu” falán örökítette meg, az elfoglalt városokat, mint foglyokat felvonultatva. Egyiptomi fennhatóságnak azonban ezen a területen a következő kétszáz évben nincs nyoma – kisebb, elszórt leletek némi kereskedelmi kapcsolatról azonban vallanak. A kapu építéséhez Gebel el-Szilsziléből hozták a követ, ahol egy nagy sztélé tanúsága szerint ő megnyitotta ismét meg a kőbányát. Máshol is nagyratörő építkezésekbe kezdett. El-Hibében is épített templomot Amon tiszteletére. Memphiszben tudunk egy szent kerület építéséről, mely valószínűleg az Apisz bikák balzsamozó helye lett. Egyik fiát, Iuput-ot, kinevezte felső-egyiptomi kormányzóvá és Théba főpapjává, Nemaret fiát Hérakleopolisz kormányzójává, trónján pedig (I.) Oszorkon nevű fia követte. Rokoni kapcsolatai alapján többnyire azt feltételezik, hogy I. Sesonk Taniszban, az északi Amon templomkörzetében, a taniszi királysírok valamelyik névtelen sírjában lett eltemetve, de egy nemrég felmerült hipotézis szerint a sírt Memphiszben kell keresni, ahol egy ideig halotti kultuszát ápolták (T.L. Sagrillo, “The Mummy of Shoshenq I Re-discovered?,” GM 205 (2005), pp.95-102).
 
 
 
© Győry Hedvig