Abstracts       Program       Registration

A múmiák és az ókori Egyiptomiak

interdiszciplináris antropológiai konferencia

személyesen és zoomon

Szervezők: Magyar Természettudományi Múzeum, MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, MEBT Ókori Egyiptomi Bizottsága
Dátum: 2024. január 29 – február 2.
Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Váci Tragor Ignác Múzeum

A Magyar Természettudományi Múzeum múmiagyűjteménye őrzi a természetesen konzerválódott váci múmiákat és az egykori MNM Néprajzi Tár ókori egyiptomi múmiáit, további egyiptomi múmiák maradványai még a MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban is találhatók. Ezek őrzése, konzerválása, tudományos feldolgozása és bemutatása számos gyakorlati, elméleti és etikai kérdést vet fel. Jelen konferencia lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogy nemzetközi interdiszciplináris keretek között tárgyaljuk a felmerülő kérdéseket a múmiák kutatásával, konzerválásával és bemutatásával kapcsolatban.

Addig él az ember, amíg neve fennmarad, tartották az egyiptomiak. Ma erről kicsit másképp gondolkodunk, hiszen a modern analitikai eljárások névtelen múmiák, sőt csontmaradványok alapján is rendkívül sokat el tudnak árulni az egykor élt ember kilétéről, életmódjáról, egyes szokásairól, táplálkozásáról, egészségi állapotáról, és sok eseten segítségükkel gazdasági, társadalmi, történelmi vonatkozásokra is fény derül. Egyiptomban és más régészeti korú esetekben a feltárások további adatokkal is szolgálnak például a temetőben vagy sírban elfoglalt hely, temetési körülmény, sírmellékletek révén. A kriptamúmiáknál gyakran levéltári adatokkal is ki lehet egészíteni a természettudományos ismereteket, az egyes személyeket jobban megismerni. Az emberi maradványok mellett az állatmúmiák jelentősége is nagy, rávilág az ember-állat között kialakult kapcsolatra, segít a mumifikálási technikák és az egyiptomi vallási elképzelések megismerésében.

Múzeumi és ásatási anyaggal foglalkozó előadásokat és posztereket várunk.
Fő témakörök:
– antropológiai feltárás terepi lehetőségei, kutatási módszerei
– temető / sír / egyén vagy állati maradványok bemutatása, elemzése, kutatási eredmények
– emberi és állati mumifikálás módszerei, múmiahamisítás
– állapotfelmérés, állagmegóvás, konzerválás
– bioarchaeológiai vizsgálati módszerek terepen és laborban, és elért/várható eredmények
– etikai kérdések (mintavétel, bemutatás, publikálás stb.)

A konferencia kiemelt előadói
Salima Ikram
Dario Piombino-Mascali
Albert Zink

Az előadások absztraktjait (300 szó) és a rövid szakmai életrajzot 2023 október 20-ig várjuk.
Az előadók számára a részvétel ingyenes.

Regisztrálni itt lehet.
Bővebb információ rövidesen elérhető lesz a konferencia honlapján.
További információ a mummyconference@nhmus.hu és mebt@mebt.hu címen kérhető.