II. Ramszesz

A 19. dinasztia legnevezetesebb uralkodója, II. Ramszesz, akinek neve azt jelenti, hogy “Ré szülötte“, tizenéves korától viselte a “király legidősebb fia” címet, ami azt jelenti, hogy apja, I. Széthi mellett részt vett a kormányzásban, elkísérte a hadjáratokba, felügyelte az építkezéseket …  Trónra kerülése után, ami 25 éves kora körül történt, mindjárt buzgón hozzálátott, hogy „kiterjessze Egyiptom határait”. A 67 éves uralkodása során számos hadjáratot vezetett, és kiterjedt diplomáciai tevékenységet folytatott. Ezek eredményeként az ország nagyhatalmi pozíciója megszilárdult, és a külső stabilizációval együtt járt a belső megerősödés: Egyiptomra általános jólét köszöntött, virágkorát élte.

Hosszú uralkodása alatt több főfelesége volt, a legjelentősebbek: Nofertari (QV66), Izisz-Noferet, a hettita királylány Maathórnoferuré, Meritamon és Bentanat. Fiainak számát száz körülire becsülik. Memphisz és Héliopolisz főpapjai saját fiai voltak, Khaemuaszet és Meriatum, a thébai főpapok viszont különböző papi családok tagjai lettek.

Saját személyét istenként tiszteltette, a királyi méltóságot Amonéval egyenrangúnak tekintette. Új székhelyet alapított a Nílus-deltában a mai Qantir mellett, melyet magáról Per-Ramszesznek, („Ramszesz házának”), nevezett el. Sírja a Királyok Völgyében van (KV7), halotti temploma a Ramesszeum.

Rendkívül sok építészeti emléke maradt fenn például templomok Abüdoszban és Abu Szimbelben, vagy az északi erődsor a Földközi-tenger partja mentén. Karnakban is többfelé dolgoztatott, például az Amon-Ré templom nagy hüposztül csarnok déli falának külső oldalán palesztin hadjáratának jelenetei ékeskednek, és itt olvasható az 5. évi szíriai hadjáratának legendás kádesi győzelmét ünneplő Pentaur költemény, melyből megtudjuk, hogy a csata csellel indult: két fogoly vallomása alapján úgy hitték, hogy a hettita sereg messze az Orontészen túl vonul, ezért Ramszesz előre sietett az Amon hadtesttel Kádes városáig. Ott alig táborozott le, az utána érkező Ré hadtestet teljesen szétzúzták a hettita harci kocsik, de Ramszesz hősiesen védekezett, és Amon segítségével még vissza is szorította a támadókat. Ezen felbuzdulva üldözésükre indult, mire a hettiták visszavonultak a folyón túlra. Nem sokkal később, pihent harcosaikkal támadtak a közben futva érkező felmentő egyiptomi seregre. A hadjárat képei mellett sztélé örökíti meg a 21. évben megkötött hettita-egyiptomi békeszerződés szövegét. A további jelenetek közül a líbiaiakkal, szírekkel és hettitákkal vívott további csaták domborművei mesélnek el fontos harcokat, de megjelenítik a foglyok feláldozását is.

 
 
© Győry Hedvig